Palveluiden tuottaminen

05.06.2021

PALVELUIDEN TUOTTAMINEN

Julkinen sektori on päävastuussa sosiaali- ja terveyspalveluiden JÄRJESTÄMISESTÄ.

Hyvinvointialueilla tulee olla laaja vapaus päättää, miten palvelut TUOTETAAN, joko omana tuotantona, alueiden yhteistyössä, ostamalla yksityiseltä tuottajalta tai antamalla asiakkaalle palveluseteli palvelun ostamiseen.

Asiakassetelijärjestelmää pitää laajentaa lähipalveluiden turvaamiseksi harvaanasutuilla alueilla.