Mikä erottaa?

05.06.2021

MIKÄ EROTTAA KD:n MUISTA PUOLUEISTA?

Koska Ylen Puheenjohtajatentissä 19.5.21 tutkijoilla oli vaikeuksia havaita, miten KD erottautuu muista puolueista, kerron nyt KD:n kuntavaaliehdokkaana itse muutaman esimerkin.

KD puolustaa kotihoidon tukea ja vanhempien OIKEUTTA VALITA lapsilleen ja perheelleen sopiva hoitoratkaisu. Ei kaikkia lapsia ole pakko viedä päiväkotien isoihin ryhmiin, pitää olla vaihtoehtoja. Kotipalveluakin tulee suunnata myös lapsiperheille.

Sekin on uutta, että KD:n mielestä kouluverkkoa, kuten muitakin peruspalveluita, pitää tarkastella YLI KUNTARAJOJEN. Näin voidaan vähentää pienempien koulujen lakkautuspainetta. Pienet opetusryhmät ja pienet kyläkoulut ovat nyt tarpeen lasten ongelmien lisäännyttyä. Koulutilat eivät saa olla riski terveydelle. Kouluista voi luoda myös monitoimitiloja, joissa työskentelytilat ovat muunneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Tähän asiaan liittyy myös oheinen vastaukseni dosentti Hanna Wassin kysymykseen KD:n kuntavaaliohjelmasta. Ohjelmassamme otsikossa: "Ei palveluita velkarahalla" toteamme, että sellaisia investointeja, jotka parantavat alueen elinvoimaisuutta ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia peruspalveluiden kautta, voidaan rahoittaa velkarahalla. Tutkija kysyy, mikä on se tilanne, että velanotto on ok. Kuntavaaliehdokkaana vastaan konkreettisella esimerkillä, että se voi liittyä ÄLYKKÄÄSEEN SOPEUTTAMISEEN, jossa maaseudulle rakennetaan esim. uudet koulutilat (koska jo pelkän peruskorjauksen kustannus on miljoonaluokkaa) ja suunnitellaan koulu niin, että se voi myöhemmin olla vaikkapa palveluasumisen yksikkö tai seurakuntatalo tai muuhun yleishyödylliseen käyttöön tarkoitettu tila. Ensisijaisia palveluita ovat peruskoulu ja terveyspalvelut.

KD erottuu muista myös niin, että kuntavaaliohjelman mukaisesti KD puolustaa sote-alalla MONITUOTTAJAMALLIA, jossa palvelutuotantoon mukaan otetaan myös yksityiset yritykset, eikä tämä tarkoita jättifirmoja ja jättiulkoistuksia, vaan sitä, että alueilla on oltava laaja vapaus päättää, miten palvelut TUOTETAAN. Julkinen sektori on silti päävastuussa palveluiden JÄRJESTÄMISESTÄ.

Järjestäminen ja tuottaminen erilleen!

KD:n kuntavaaliohjelma on varsin kelvollinen ja yleisesti hyväksyttävissä. Ohjelma tähtää yhteistyöhön. Eikö yhteistyö ole hyve?

Riitta Ryynänen, HLL, kuntavaaliehdokas Keuruu